Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji’’. Zmiana terminu wydarzenia

26 marca 2020

Zmiana terminu wydarzenia. Nowy termin podamy wkrótce

GŁÓWNY CEL OBECNEJ EDYCJI KONFERENCJI:

Tworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorstw wodociągowych oraz wyników badań naukowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych w wodociągach i kanalizacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki wodno-ściekowej.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

*Gospodarka osadami ściekowymi oraz oczyszczanie wody i ścieków – ocena i kierunki rozwoju w świetle zmian klimatu i ochrony zasobów wody;
*Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych – strategie, technologie i regulacje prawne w aspekcie ochrony zasobów wody;
*Sieci jako infrastruktura krytyczna – zarządzanie, eksploatacja, jakość, opomiarowanie, problemy lokalizacyjne;
*Efektywność energetyczna procesów technologicznych w oczyszczalniach, stacjach uzdatniania oraz dystrybucji wody i odprowadzaniu ścieków;
*Bezpieczeństwo i ryzyko w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków w świetle zmian klimatu w tym, PBW;
*Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI Z REFERATAMI
Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariatu Konferencji: konferencja@mpwik.com.pl, poprzez stronę www.mpwik.com.pl lub na numer fax: 22 445 60 15.

Temat referatu wraz z krótkim streszczeniem (1-1,5 str.) prosimy przesyłać emailem na adres monika.sudol@pw.edu.pl do 31.01.2020r. Rozszerzone streszczenia referatów będą opublikowane w materiałach konferencyjnych, natomiast pełne teksty po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Naukowy, w czasopismach: "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" oraz "Instal". Organizatorzy przewidują również możliwość opublikowania referatów w innych czasopismach punktowanych. Przewidziana jest także sesja posterowa.

Podczas Konferencji zostaną przyznane nagrody dla autorów najlepszych referatów.

Informacje praktyczne

Targi dla specjalistów
Daty: od 26 marca 2020 do 27 marca 2020
Cena: 880 zł

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Zakład Centralny
ul. Koszykowa 81
Warszawa
Polska

Kontakt

Monika Sudol
Telefon: +48 22 445 60 15
Więcej informacji
▲  Do góry strony