Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
19.01.2021 19 stycznia 2021

Webinarium - Wyzwania misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 roku w programie HORYZONT EUROPA

21 stycznia 2021

Prowadząca: dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU – członek Mission Board Soil Health and Food

Cele wyznaczone dla misji „Troska o glebę to troska o życie” przedstawiono w raporcie Mission Board Soil Health and Food opublikowanym we wrześniu 2020 r. Misja zakłada, że do 2030 r. co najmniej 75 proc. wszystkich gleb w każdym kraju UE powinno być zdrowych i być w stanie wypełniać swoje podstawowe funkcje, od których jesteśmy zależni.

Działania w ramach misji przewidują łączenie badań naukowych i innowacji oraz szkolenia i doradztwa, a także demonstrowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania glebą z wykorzystaniem „żywych laboratoriów” (doświadczeń i innowacji w laboratorium na miejscu) oraz „latarni morskich” (miejsc do prezentowania dobrych praktyk).

W trakcie seminarium zostaną przedstawione:
• informacje o pracach Mission Board Soil Health and Food nad przygotowaniem założeń do programu Horyzont Europa 2021-2027,
• cele wyznaczone dla misji „Troska o glebę to troska o życie” wraz terminem osiągnięcia zakładanych wskaźników,
• szanse jakie stwarza uruchomienie w każdym kraju sieci „żywych laboratoriów” i „latarni morskich”,
• planowane działania wspierające m.in. EU Soil Observatory,
• stymulowanie współpracy osób z wielu środowisk: rolników, naukowców, przedsiębiorców, polityków i społeczeństwa,
• konieczność zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat roli gleby dla zmniejszenia utraty różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia, ograniczenia skutków zmiany klimatu przy jednoczesnym dążeniu do zdrowego środowiska i zrównoważonego użytkowania gruntów.

Misja „Dbanie o gleby to dbanie o życie” i sprawi, że Europa będzie podążać drogą zrównoważonego gospodarowania gruntami i glebą.

Organizatorzy zapraszają uczestników do dyskusji oraz wspólnej identyfikacji barier i stymulatorów, które mogą wpłynąć na osiągnięcie celów i założeń misji „Troska o glebę to troska o życie” w Polsce, biorąc pod uwagę różne skale przestrzenne, doświadczenia i dobre praktyki, a także zintegrowane i holistyczne podejście do zdrowia gleby i ekosystemu.

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: 21 stycznia 2021
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłany

Webinarium
On-line / Katowice
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony