Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

X Jubileuszowa Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. Wstępny termin konferencji - kwiecień 2021

30 kwietnia 2021

Konferencja została przełożona. Wstępny termin to kwiecień 2021 roku.

Krajowa Konferencja Bioindykacyjna jest unikatowym wydarzeniem w Polsce, gdyż jest jedyną konferencją o takiej tematyce naukowej. W zamyśle, konferencja stanowi platformę łączącą naukę z przemysłem.

Sympozjum stanowi forum wymiany doświadczeń oraz umożliwia prezentację najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych z wykorzystaniem metod biologicznych w ocenie stanu różnych elementów środowiska (wody, gleby i powietrza), kontroli jakości procesów oczyszczania ścieków komunalnych i w różnych obszarach przemysłu oraz w procesie uzdatniania wody.

Proponowana tematyka konferencji:
- praktyczne wykorzystanie metod i systemów biologicznych w analizie i ocenie jakości środowiska wodnego, glebowego i powietrza:
- bioindykacja, biotesty, aspekty metodologiczne i teoretyczne;
- biologiczne i chemiczne ujęcie kompleksowej oceny stanu środowiska;
- identyfikacja zagrożeń w glebie, wodzie i powietrzu:
ocena toksyczności substancji chemicznych;
ocena toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów, gleby i powietrza;
- wykorzystanie metod biologicznych w monitoringu jakości gleby, powietrza oraz wody przeznaczonej do spożycia;
- wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach środowiskowych:
oznaczanie genotoksyczności i mutagenności;
oznaczanie aktywności hormonalnej;
oznaczanie aktywności enzymatycznej;
- ocena ryzyka środowiskowego:
analiza i ocena ryzyka ekologicznego;
analiza ryzyka dla zdrowia ludzi;
administracyjne postrzeganie wykorzystywania metod biologicznych i biotestów;
procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem;
zarządzanie ryzykiem środowiskowym;
- dobrostan środowiska wodnego, glebowego i powietrza.

Nowością są sesje poświęcone nowym zagrożeniom i wyzwaniom wynikających ze zmian klimatu.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 30 kwietnia 2021

Gdańsk
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony