Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu"

15 września 2021

Główne problemy naukowe Konferencji:
- procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
- określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury technicznej do aktualnych wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
- rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy,
- rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego stanowiącego element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
- metody zakwaszania gnojowicy i inne działania ograniczające emisję amoniaku,
- problemy energetyki odnawialnej na terenach wiejskich, w tym pozyskanie i zagospodarowanie biogazu rolniczego oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej.

Ważne informacje:
Opłata konferencyjna uwzględnia koszty recenzji dostarczonych przez Państwa artykułów, opracowania redakcyjnego, druku, wysyłki monografii na podany przez Uczestników adres oraz zapewnienia transmisji on-line. Zachęcamy do przygotowania artykułu w formie rozdziału monografii (20 000 znaków), za który przysługuje 20 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Osoby, które dokonają opłaty do 28 maja 2021 r., mogą skorzystać ze zniżki 50% na publikację artykułu w Special Issue "Biogas Production Processes from Biomass" w czasopiśmie Processes (70 pkt, IF 2,78). Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mail.

Szczegółowe informacje na temat publikacji: https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/biogas_production_biomass

Dla wszystkich uczestników Konferencji czasopismo Journal Water of Land Development oferuje 20% zniżki za publikację artykułu (https://www.itp.edu.pl/JWLD/index.html).

Ważne terminy:
Do 28.05.2021 r. (dla osób zainteresowanych publikacją w Processes) - zgłoszenie udziału w Konferencji oraz dokonanie opłaty.
Do 20.08.2021 r. - zgłoszenie udziału w Konferencji, tematu prezentacji, tytułu artykułu, dokonanie opłaty.
Do 25.08.2021 r. - nadesłanie artykułów do monografii.

Informacje praktyczne

Konferencja dla szerokiej publiczności
Daty: 15 września 2021
Cena: Koszt udziału w wydarzeniu to 400 zł

On-line / Warszawa
Polska

Kontakt

Kinga Borek
Telefon: +48694620713
Więcej informacji
▲  Do góry strony