Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Koordynator/koordynatorka projektów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Fundacja Sendzimira Numer referencyjny: FS/OP/2020/12/01 Data publikacji: 18 grudnia 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Edukacja i komunikacja: Działalność pozarządowa / humanitarna
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja

Opis stanowiska

Obowiązki:
1. Koordynacja projektów obejmująca:
 • koordynację zaangażowania Fundacji Sendzimira w realizowane projekty;
 • bieżącą komunikację z konsorcjum projektowym w języku angielskim;
 • organizację wszystkich działań zgodnie z umową z zagraniczną instytucją finansującą;
 • tworzenie wszelkich raportów i sprawozdań wymaganych przez instytucję finansującą, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 • dokumentowanie wydatków oraz wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.
2. Realizacja działań w ramach prowadzonych projektów:
 • współprowadzenie szkoleń i warsztatów;
 • przygotowywanie raportów merytorycznych i innych opracowań;
 • udział we wszystkich spotkaniach konsorcjum projektów, w tym spotkaniach zagranicznych;
 • wsparcie udziału polskich partnerów projektu w realizacji działań;
 • dialog z interesariuszami i zarządzanie relacjami z nimi.
3. Prowadzenie bieżącej komunikacji i promocji koordynowanych projektów, w tym:
 • przygotowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnej rozpowszechniających wiedzę wypracowaną w ramach projektów;
 • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych.
4. Udział w realizacji zadań w projektach koordynowanych przez innych pracowników Fundacji.

Wymagania


 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata) na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku eksperckim;
 • Umiejętność i doświadczenie w popularyzacji wiedzy, lekkie pióro;
 • Samodzielność i umiejętność organizacji własnego czasu pracy;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Odpowiedzialność i bardzo wysokie zdolności organizacyjne;
 • Zainteresowanie tematyką zarządzania błękitno-zielona infrastrukturą, nature-based solutions, zrównoważonego rozwoju miast;
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym zagranicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera i podstawowego pakietu MS Office.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:
 • Zamiar rozwoju zawodowego w trzecim sektorze, w obszarze błękitno zielonej infrastruktury i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań partycypacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów na tematy związane z błękitno-zieloną infrastrukturą;
 • Możliwość uzyskania rekomendacji od poprzednich pracodawców.

Oferujemy

 • Pracę w biurze Fundacji w Warszawie, w pełnym wymiarze godzin (lub w wymiarze ¾ etatu);
 • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze błękitno-zielonej infrastruktury, nature-based solutions i adaptacji miast do zmian klimatu;
 • Udział w innowacyjnych, międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu Horyzont 2020;
 • Współpracę z wysokiej klasy ekspertami i instytucjami naukowymi z całego świata, specjalizującymi się w ww. tematyce;
 • Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Inne informacje

Prosimy o przesłanie CV i jednostronicowego listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sendzimir.org.pl do dnia 15  stycznia 2021 r.

W liście motywacyjnym prosimy odpowiedzieć na następujące pytania/zagadnienia: Jakie miała/miał Pani/Pan doświadczenia w rozliczaniu projektów? Jaka jest wizja Pana/Pani rozwoju zawodowego w okresie najbliższych pięciu lat?

W zgłoszeniu prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia, wyrażonego kwotą netto.

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom, jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informacje o pracodawcy

Fundacja Sendzimira

Misją Fundacji Sendzimira jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

W szczególności cele Fundacji to: 

 1. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;
 2. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;
 3. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
 5. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

Prowadzone działania to działania edukacyjne oraz projekty praktyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwoju społeczności lokalnych itp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sendzimir Foundation (Poland)

The Foundation was created to help Polish society in finding solutions to complex environmental, economic and social problems. 

The mission of the Sendzimir Foundation is to initiate and support educational, research and practical activities aiming at development of ecologically conscious civil society, and to the improvement of environmental quality. 

The Foundation promotes local, national and international initiatives that enhance the quality of life with respect to natural balance and rational use of natural resources. 

The Foundation attaches particular importance to building sustainable relationships with public institutions, societies, business and other projects' participants, that are based on profound partnership in project implementation.

Sendzimir Foundation's mission is to promote sustainable development through the promotion and practical implementation of the objectives, principles, values and tools related to it, and increasing public awareness in this regard.

In particular, the Foundation aims are:

 1. Initiation and development of sustainable partnerships Foundation, universities, government and local government, NGOs, as well as representatives of business and industry;
 2. Promoting social inclusion and participatory democracy, and activating all social groups, particularly those at risk to remain on the margins of society;
 3. Active in education and research leading to the establishment of eco-conscious society;
 4. Protecting and improving the environment;
 5. Promoting environmentally-friendly economy and socially responsible.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony