Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Starszy specjalista w Wydziale Polityki Energetycznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114371 Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Audyty energetyczne
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Polityki Energetycznej, Departament Strategii i Analiz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem i uzgadnianiem dokumentów strategicznych dotyczących polityki energetycznej państwa
 • Monitoruje realizację działań wskazanych w dokumentach strategicznych, dotyczących sektora energetycznego oraz bierze udział w opracowaniu sprawozdań z realizacji krajowego planu na rzecz energii i klimatu
 • Prowadzi prace analityczne, weryfikuje prognozy energetyczno-klimatyczne, ocenia współzależności między podsektorami sektora energetycznego i między sektorami gospodarki
 • Uczestniczy w przygotowaniu, opinii, uwag i wkładów do projektów dokumentów rządowych oraz opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych ministerstwa
 • Analizuje dokumenty Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, w szczególności Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), w zakresie problematyki energetyczno-klimatycznej
 • Bierze udział w pracach zespołów i grup roboczych, na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym grupach roboczych KE związanych ze sprawozdawczością z krajowych planów na rzecz energii i klimatu
 • Realizuje zadania związane z obsługą organizacyjno-merytoryczną Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw bezpieczeństwa energetycznego
 • Bierze udział w opracowaniu oraz monitorowaniu mechanizmów wsparcia transformacji energetycznej

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze energetyki albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość problematyki funkcjonowania sektora energetycznego
 • Znajomość zagadnień związanych z ograniczaniem oddziaływania energetyki na środowisko
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne w części dot. polityki państwa oraz unijnego rozporządzenia 2018/1999 ws. zarządzania unią energetyczną
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 02.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony