Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Opolski Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 85557 Data publikacji: 08 października 2021 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Urbanistyka, Architektura krajobrazu, zieleń miejska

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości / Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Infrastruktury i Urbanistyki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowanie odwoławcze łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkłada je do akceptacji
 • Prowadzi postępowania nadzwyczajne łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkłada je do akceptacji
 • Rozpatruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczy w rozprawach, jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego
 • Rozpatruje i załatwia skargi i wnioski z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej
 • Przeprowadza kontrolę starostów jako organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
 • Sprawdzanie na bieżąco terminowość wydanych przez starostów jako organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego decyzji na podstawie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji
 • Prowadzi sprawozdawczość z zakresu ruchu budowlanego w celu umożliwienia prowadzenia statystyki przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie Urzędu
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Krajowe wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Stres związany z przyjmowaniem klientów, z prowadzeniem działalności kontrolnej w innych urzędach oraz z występowaniem przed Sądem

45-082 Opole ul. Piastowska 14 

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów ustawy: Prawo budowlane
 • Znajomość przepisów ustawy: Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o: służbie cywilnej; wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Umiejętności: czytanie dokumentacji projektowej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, działanie w sytuacjach stresowych
 • Komunikatywność
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe budownictwo, prawo
 • Co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub budownictwie

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 19.10.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Opolski Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Opolskiego zadań organu administracji rządowej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony