Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Inspektor w Oddziale w Końskich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 72784 Data publikacji: 31 grudnia 2020 Lokalizacja: Końskie - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Końskich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie kontroli w zakresie występowania agrofagów kwarantannowych dla UE, agrofagów tymczasowo kwalifikujących się jako agrofagi kwarantannowe dla UE, agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium RP, regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla UE i innych agrofagów.
 • Pobieranie prób do badań laboratoryjnych pod kątem występowania agrofagów.
 • Przeprowadzanie kontroli spełniania ustawowych obowiązków przez podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.
 • Prowadzenie kontroli wykonania obowiązków zawartych w decyzjach administracyjnych dotyczących zwalczania określonych agrofagów.
 • Prowadzenie kontroli podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin i znakowania drewnianego materiału opakowaniowego.
 • Wprowadzanie danych, uzyskanych w trakcie prowadzonych kontroli z Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 • Wykonywanie kontroli obrotu i przemieszczania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez agrofagi.
 • Opracowywanie i składanie informacji z wykonania powierzonych zadań.

Warunki pracy:
 • Praca biurowo-terenowa wymagająca kocentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego
 • Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli
 • Częste kontakty z klientem
 • Wysiłek fizyczny
 • Praca w stresie
 • Zagrożenie korupcją
 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze w budynku bez windy
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Warszawska 13
26-200 Końskie

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat.B (samodzielne prowadzenie samochodu)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość przepisów Ustawy o słuzbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów Microsoft Office
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń

Termin składania dokumentów: 15.01.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora w Oddziale w Końskich WIORiN w Kielcach''
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony