Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Inspektor

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 114055 Data publikacji: 18 stycznia 2023 Lokalizacja: Grudziądz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Grudziądzu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kontroluje przedsiębiorców w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz pobiera próby do badań jakościowych
 • kontroluje przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, produktów nawozowych UE i środków wspomagających uprawę roślin oraz pobieranie prób do badań jakościowych
 • kontroluje prawidłowość stosowania środków ochrony roślin oraz pobiera próby płodów rolnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin
 • kontroluje jednostki wykonujące badania techniczne sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
 • kontroluje jednostki przeprowadzające szkolenia z zakresu środków ochrony roślin

85-377 Bydgoszcz Ul.Cieplicka 7 Grudziądz

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu i ustawy o środkach ochrony roślin
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Umiejętność obsługi komputera - znajomość pakietu Office (word, excel), obsługi poczty elektronicznej, Internetu.
 • Umiejętność kierowania samochodem osobowym - pr. jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin uprawnych i obrotu środkami ochrony roślin

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 31.01.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Na ofercie proszę zamieścić dopisek "Ogłoszenie nr .........  Inspektor O/ Grudziądz " W rekrutacji są uwzględniane oferty nadesłane drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym lub nadesłane przez e-PUAP.  Proszę nie składać oryginałów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, itp.  Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony