Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Inspektor w oddziale w Piszu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 81337 Data publikacji: 19 lipca 2021 Lokalizacja: Pisz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor Oddział powiatu piskiego w Piszu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe dotyczące weryfikacji zgodności z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym środków ochrony przeciwko agrofagom roślin, w tym kontrole roślin produktów roślinnych, podłoży i gleby oraz środków transportu na obecność agrofagów roślin
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych,
 • kontrole wykonania obowiązków nałożonych w drodze decyzji administracyjnych na posiadaczy gruntów, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
 • kontrole zarejestrowanych podmiotów profesjonalnych, w tym upoważnionych do wydawania paszportów.

Warunki pracy: Praca o charakterze administracyjno-biurowym. Siedziba Oddziału mieści się na piętrze budynku. Toalety dostępne na miejscu. W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy i biurowy. Kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach, u producentów, kontakt z klientem zewnętrznym, prowadzenie pojazdu służbowego.

10-444 Olsztyn Ul. Kołobrzeska 11
Pisz Oddział powiatu piskiego w Piszu ul. Warszawska 21

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 06.08.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony