Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego

Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77546 Data publikacji: 29 kwietnia 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy dotyczące postępowań wyjaśniających dotyczących wykrycia agrofagów kwarantannowych;
 • Prowadzi nadzór nad obrotem ziemniakami i przemieszczaniem ich do Unii Europejskiej oraz wydaje zaświadczenia dotyczące Przemieszczania ziemniaków;
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące określania administracyjnych kar pieniężnych;
 • Współkoordynuje działania związane z dodatkowym programem monitoringu wybranych organizmów szkodliwych;
 • Sporządza sprawozdania i informacje.

Warunki pracy:
 • Praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze);
 • Praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli;
 • Bariery architektoniczne: brak podjazdów, wind.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze, leśne lub biologiczne;
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Office);
 • Czynne prawo jazdy kat B.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, dyspozycyjność;
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 14.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony