Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 72800 Data publikacji: 31 grudnia 2020 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Etykietowanie i plombowanie materiału siewnego.
 • Pobieranie prób i ocena laboratoryjna materiału siewnego.
 • Akredytacja próbobiorców.
 • Ocena tożsamości i czystości odmianowej.
 • Inne zadania zlecone przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i kierownika Działu Nadzoru Nasiennego.

Warunki pracy:
 • Praca biurowo-terenowa wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego
 • Praca w terenie wiąże się z częstymi wyjazdami w celu przeprowadzania kontroli
 • Częste kontakty z klientem
 • Wysiłek fizyczny
 • Praca w stresie
 • Zagrożenie korupcją
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Ul. Wapiennikowa 21A
25-112 Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B (samodzielne prowadzenie samochodu)
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość przepisów Ustawy o słuzbie cywilnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów Microsoft Office
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń

Termin składania dokumentów: 15.01.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko inspektora w Dziale Nadzoru Nasiennego WIORiN w Kielcach''
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony