Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Inspektor w Oddziale Głubczyce

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79403 Data publikacji: 09 czerwca 2021 Lokalizacja: Głubczyce - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale Głubczyce.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny przechowywania, obrotu i stosowania materiałem siewnym.
 • Przeprowadza oceny polowe plantacji nasiennych i oceny cech zewnętrznych.
 • Pobiera próyb do badań z materiału siewnego przygotowanego i będącego w obrocie.
 • Kontroluje tożsamości materiału siewnego.
 • Prowadzi ewidencję przedsiębiorców i podmiotów z zakresu obrotu materiałem siewnym.
 • Przeprowadza kontrolę upraw na obecność GMO.

Warunki pracy: Praca w siedzibie Oddziału oraz na terenie powiatu głubczyckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego (wyjazdy, często niekorzystne warunki atmosferyczne), prowadzenie samochodu służbowego kat. B. Kontrole wykonywane na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach, itp., Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.  Współpraca z klientem zewnętrznym, Stres związany z obsługą klienta. Zagrożenie korupcją. Zagrożenie naciskami grup przestępczych, Gotowość do krajowych wyjazdów.  Praca na wysokości do 3 m.

Budynek Inspektoratu O/Głubczyce obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane jest na pierwszym piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Dojazd na miejsce kontroli samochodem służbowym.

45-835 Opole ul. Wrocławska 172
48-100 Głubczyce ul. Chrobrego 5a

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, nasiennictwa i aktów wykonawczych do ustaw,
 • Znajomośc zagadnień z zakresu obrotem materiałem siewnym,
 • Znajomość KPA,
 • Znajomość przepisów ustawy o słuzbie cywilnej,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętnośc samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Umiejętnośc radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Komunikatywność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań niezbędnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony