Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
07.03.2021 07 marca 2021

Inspektor w Oddziale Granicznym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 73333 Data publikacji: 19 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale Granicznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje graniczną kontrolę fitosanitarną

Warunki pracy:
 • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w warunkach magazynowych na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ruchu towarowym, pasażerskim i pocztowym (WER Poczty Polskiej).
 • Występuje wysiłek fizyczny przy pobieraniu i przenoszeniu prób.
 • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.
 • W pracowni laboratoryjnej oddziału wykonuje się podstawowe badania laboratoryjne pobranych prób.
 • Siedziba oddziału mieści się na parterze piętrowego budynku.
 • Toaleta dostępna na miejscu.
 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.
 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.
 • W pracowni laboratoryjnej oddziału znajdują się sprzęt laboratoryjny (mikroskopy, binokulary, wagi, sita itp.).
 • Przejazd do kontroli zgłoszonych przesyłek odbywa się komunikacją miejską.

ul. Wirażowa 35
02-158 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Znajomość ustawy o PIORiN
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 29.01.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne
 • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej
 • Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy
 • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata
 • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony