Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.10.2021 21 października 2021

Inspektor w Oddziale w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 79423 Data publikacji: 09 czerwca 2021 Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Mikrobiologia, biotechnologia
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Mińsku Mazowieckim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w kontrolach poszukiwania agrofagów kwarantannowych, niekwarantannowych (RAN) i innych w celu wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów,
 • Pobiera próby roślin, produktów roslinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych,
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów wprowadzających do obrotu rośliny, produkty roślinne podlegające regulacjom prawnym,
 • Prowadzi urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych,
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
 • Pracuje w systemach informatycznych (EZD i ZSIORiN).

Warunki pracy:
 • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie.
 • Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w magazynach itp.).
 • Praca wymaga kierowania samochodem osobowym służbowym.
 • Występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób, chodzenie po polach itp.).
 • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.
 • Siedziba oddziału mieści się na drugim piętrze dwupiętrowego budynku.
 • Toalety dostępne na miejscu.
 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.
 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.
 • Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych.

05-075 Warszawa ul. Żółkiewskiego 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 161

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami,
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność, komunikatywność,
 • Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów,
 • Radzenie sobie z presją, odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
 • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
 • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej.
 • Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy.
 • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata.
 • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony