Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 78096 Data publikacji: 11 maja 2021 Lokalizacja: Słupsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje, Badania naukowe

Opis stanowiska

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Słupsku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kontroluje prawidłowość stosowania środków ochrony roślin w tym pozostałości środków ochrony roślin w płodach roślin,
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu, magazynowanie i konfekcjonowanie środków ochrony roślin,
 • Pobiera próby środków ochrony roślin w celu badania ich składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych,
 • Kontroluje szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
 • Prowadzi monitoring zużycia środków ochrony roślin,
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu oraz konfekcjonowanie nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin.

Warunki pracy:
Praca biurowo - terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się w szczególności z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wprowadzania dio obrotu i stosowania środków ochrony roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Biuro oddziału znajduje się na wysokim parterze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy osobowej. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach. Prowadzenie samochodu służbowego. Częste kontakty z klientem. Zagrożenie korupcją. Wysiłek fizyczny. Praca w stresie. Dodatkowe benefity:  dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka".

80-874 Gdańsk Ul. Na Stoku 48
76-200 Słupsk ul. Banacha 10

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • Prawo jazdy Kat. B.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 24.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35 wew.37. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 3050,00 zł. Wzór oświadczenia i klauzula informacyjna dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki". W okresie 10 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/gdansk zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony