Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Inspektor w Oddziale w Warszawie

Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 71217 Data publikacji: 17 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Oddziale w Warszawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przeprowadza kontrole u przedsiębiorców, dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym na podstawie ustawy o nasiennictwie
 • rejestruje w systemie informatycznym wnioski o wpis do ewidencji przedsiębiorców, rolników oraz dostawców
 • pobiera próby materiału siewnego
 • kontroluje uprawy pod kątem obecności GMO

Warunki pracy:
  • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie.
  • Praca wymaga kierowania samochodem osobowym służbowym.
  • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.
  • Siedziba oddziału mieści się na pierwszym piętrze dwupiętrowego budynku.
  • Toalety dostępne na miejscu.
  • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.
  • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.
  • Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych.


Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze lub ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość przepisów ustawy o nasiennictwie
 • Znajomość przepisów ustawy o PIORiN
 • Prawo jazdy kat. B
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Dobra organizacja pracy własnej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 27.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne.
  • W celu ułatwienia kontaktu - prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej.
  • Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Prosimy nie składać oryginałów świadectw, dyplomów itp. - dokumentów nie odsyłamy.
  • CV i list motywacyjny powinny zawierać podpis kandydata.
  • GOTOWE OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROCESU REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ NA STONIE INTERNETOWEJ WIORiN W WARSZAWIE, POD ADRESEM: http://piorin.gov.pl/mz-formularze/

Informacje o pracodawcy

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony