Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Specjalista w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 90542 Data publikacji: 10 stycznia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opracowywanie wytycznych w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • koordynacja badań laboratoryjnych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz opracowywanie harmonogramu badań
 • współpraca z organami administracji krajowej, jednostkami naukowo – badawczymi oraz urzędami innych państw w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • uczestniczenie w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, wnoszonych do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów i instancji.

00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe rolnicze, biologiczne, chemiczne, inne z zakresu nawozów
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w obszarze nawozów i środków
  wspomagających uprawę roślin.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość przepisów krajowych i UE w zakresie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 20.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony