Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.09.2021 17 września 2021

Starszy inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 77746 Data publikacji: 10 maja 2021 Lokalizacja: Olsztyn - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Wymiar etatu: 0,5) Doświadczenie: - Branże:
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Dział Nadzoru Nasiennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sprawami związanymi z kontrolą, wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem i obrotem materiałem siewnym,
 • Oceną polową plantacji nasiennych,
 • Organizowaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem pobierania prób nasion,
 • Sprawy związane z udzielaniem zgód na użycie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym.

Warunki pracy:
 • Praca biurowo-terenowa,
 • Częste kontakty zewnętrzne,
 • Wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób,
 • Praca z monitorem ekranowym,
 • Poruszanie się samochodem służbowym,
 • Kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami.

10-444 Olsztyn
ul. Kołobrzeska 11

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ustawy o nasiennictwie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 28.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony