Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Starszy inspektor w Oddziale w Oświęcimiu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Numer referencyjny: 121960 Data publikacji: 05 czerwca 2023 Lokalizacja: Oświęcim - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja
Rolnictwo: Środki ochrony roślin, GMO

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych;
 • Uczestniczenie w kontrolach obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów;
 • Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych do badań laboratoryjnych;
 • Uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i obrotu materiałem siewnym;
 • Wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych.

Warunki pracy:

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na wysokim parterze;
 • Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się - brak windy;
 • Toalety na innym poziomie;
 • Praca biurowa i terenowa;
 • Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i rolników;
 • Prowadzenie samochodu służbowego
 • Występuje kontakt ze środkami ochrony roślin i nawozami;
 • Praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego);
 • Obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem;
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin;
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie;
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu;
 • Znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem;
 • Rzetelność i terminowość;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Profesjonalne podejście do klienta;
 • Radzenie sobie z presją;
 • Umiejętność współpracy.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 19.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony