Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Młodszy specjalista w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: GD.ROK.110.17.2022 Data publikacji: 14 września 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA  ZA:
· prowadzenie spraw z zakresu gospodarki zakupowej, tj. udzielania zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznym regulaminem pracodawcy (tworzenie opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego, negocjacje z dostawcami, zamawianie i monitoring dostaw),
· prowadzenie dokumentacji na podstawie gotowych wzorów do prowadzenia postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (opisu przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert),
· współpracę w prowadzeniu spraw administracyjnych RZGW w zakresie gospodarki transportowej, zaopatrzenia materiałowego i sprzętowego,
· prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz związanych z gospodarką odpadami (BDO, KOBIZE),
·  przygotowywanie i gromadzenie danych do sporządzania podstawowych sprawozdań będących w kompetencji wydziału,
nadzór nad prawidłowością rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w ich dyspozycji.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
· posiada wykształcenie minimum średnie, mile widziany profil administracyjny lub ekonomiczny,
· posiada ogólną orientację w zakresie przepisów i ustaw:  Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
· sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
· jest skrupulatny, obowiązkowy, samodzielny,
· jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
· sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
· dobrze radzi sobie z presją czasu.

  DODATKOWO DOCENIMY:
· doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony