Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Specjalista ds. postępowań administracyjnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: KWT Data publikacji: 14 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa, ul. Żelazna 59 A - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Dystrybucja, wodociągi
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja, Ekonomia, finanse

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług,
 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych, sporządzanie pism procesowych i projektów decyzji,
 • udział w przygotowywaniu rozwiązań systemowych w zakresie tworzenia i efektywnego prowadzenia punków informacyjnych dla obiorców usług,
 • sprawozdawczość statystyczną, analizy, zestawienia w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, ekonomia i finanse, matematyka lub pokrewne,
 • ma minimum rok doświadczenia zawodowego,
 • zna ustawy: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o rachunkowości, o finansach publicznych oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
 • potrafi pisać decyzje administracyjne,
 • ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • posiada umiejętność redagowania tekstów,
 • potrafi dokonywać syntezy i analizy danych,
 • dobrze organizuje pracę własną, jest nastawiony na szukanie rozwiązań.

DODATKOWO DOCENIAMY:

 • umiejętność analizy i interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, 
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych w II instancji.

Oferujemy

 • umowę o pracę, stabilne zatrudnienie,
• dofinansowanie do prywatnej opieki,
• wczasy "pod gruszą", bazy noclegowe w całym kraju,
• atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
• dofinansowanie do karty sportowej,
• zgrany zespół i miłą atmosferę,
• pracę, która ma znaczenie.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu (kliknij, by pobrać) nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.


Wody Polskie zatrudniają ponad 6500 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony