Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Specjalista w dziale utrzymania w zarządzie zlewni w Gdańsku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: G.ROK.110.11.2024 Data publikacji: 19 marca 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa
Woda: Melioracje i urządzenia wodne
Budownictwo i architektura: Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów, planów wieloletnich i rocznych oraz realizacja zadań w zakresie utrzymania,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań utrzymaniowych i przy wnioskowaniu o środki na realizację,
 • ocenę szkód i opracowywanie planów usuwania skutków powodzi,
 • realizację prac związanych z utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 191 Ustawy Prawo Wodne oraz uzgadnianie projektów decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • współpracę z innymi podmiotami w zakresie współfinansowania lub partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych,
 • uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
 • współpracę z komisjami ds. szacowania szkód po wystąpieniu powodzi,
 • współpracę z właściwymi instytucjami w zakresie zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa,
 • dokonywanie okresowych przeglądów budowli i urządzeń wodnych oraz wykonywanie kontroli stanu technicznego, a także udział w przeglądach gwarancyjnych.

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane z zakresu gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, budownictwa wodnego ochrony środowiska, hydrologii melioracji,
 • posiada minimum roczne doświadczenie w obszarze zdobytego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o ochronie przyrody, Prawo zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,  
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • jest samodzielny i potrafi myśleć analitycznie,
 • skutecznie działa pod presją czasu.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
 • znajomość programu ArcGIS lub QGIS.

Oferujemy

 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
 • wczasy "pod gruszą" i dostęp do bazy noclegowej w całym kraju,
 • atrakcyjne pakiety szkoleniowe,
 • dofinansowanie do karty sportowej,
 • pracę, która ma znaczenie.

Inne informacje

Miejsce pracy: Gdańsk oraz obszar działania Zarządu Zlewni w Gdańsku
Termin składania: 18 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://www.gov.pl/web/wody-polskie

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony