Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Specjalista w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Numer referencyjny: GD.ROK.110.18.2022 Data publikacji: 14 września 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
· prowadzenie i aktualizację ewidencji majątku RZGW w Gdańsku zgodnie z regulacjami wewnętrznymi: przyjęcie na stan, oznakowanie, zmiany miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej i użytkującej, scalenie lub rozdział, likwidacja,
· prowadzenie i aktualizację zestawień pomocniczych RZGW w Gdańsku dotyczących: budynków, lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, pokoi gościnnych, środków trwałych stanowiących majątek ruchomy, środków trwałych o niskiej wartości, majątku obcego,
· prowadzenie i aktualizację dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji majątku (karty pracownicze, spisy inwentarzowe – wywieszki),
· współpracę z Wydziałem Finansowo-księgowym w zakresie prowadzenia pomocniczych ksiąg finansowych z zakresu gospodarki składnikami majątkowymi,
· przygotowywanie i gromadzenia danych do sporządzania podstawowych sprawozdań będących w kompetencji wydziału,
nadzór nad prawidłowością rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w ich dyspozycji

Wymagania

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
· posiada wykształcenie minimum średnie, mile widziany profil administracyjny lub ekonomiczny,
· posiada ogólną orientację w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego,
· sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
· jest skrupulatny, obowiązkowy, samodzielny,
· jest komunikatywny oraz potrafi pracować w zespole,
· sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
· dobrze radzi sobie z presją czasu.

  DODATKOWO DOCENIMY:
· doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony