Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: 81848 Data publikacji: 26 lipca 2021 Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski - Lubuskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza i prowadzi dokumentację z szacowania szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Wykonuje oględziny i szacuje szkody oraz ustala wysokoś odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych w zakresie współdziałania z właścicielami lub użytkownikami mienia w celu jego zabezpieczenia przed szkodami powodowanymi przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Gromadzi informacje stanowiące powszechne źródło danych statystycznych o szkodach powodowanych przez gatunki zwierząt chronionych;
 • Współpracuje z organami administracji publicznej, instytucjami publicznymi, właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz organizacjami pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań związanych z minimalizacją szkód powodowanymi przez gatunki zwierząt chronionych.
 • Bierze udział w systematycznych wyjazdach służbowych w związku z dokonywaniem oględzin w terenie ( łąki, stawy rybne, gospodarstwa rolne i lasy).

66-400 Gorzów Wielkopolski Ul. Jagiellończyka 13

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ogólna wiedza przyrodnicza na temat ochrony gatunków i siedlisk;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa cywilnego;
 • Prawo jazdy kat B
 • umiejęwtność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe rolnictwo, leśnictwo
 • Doświadczenie zawodowe w administracji, rolnictwie lub leśnictwie oraz w szacowaniu szkód w rolnictwie lub leśnictwie.
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 03.08.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku i jego ochronie, uczestnicy w procesie wyznaczania aglomeracji poprzez uzgodnienie projektu Uchwały Sejmiku Województwa w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wykonuje zadania związane z udziałem organizacji w systemie EMAS.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony