Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Kierownik Robót elektroenergetycznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Trakcja S.A. Numer referencyjny: 196728 Data publikacji: 06 maja 2024 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: - Branże:
Przemysł i inżynieria: Inżynieria energetyczna, elektroniczna i mechaniczna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

 • Organizacja, nadzór oraz koordynacja robót na powierzonym odcinku, w zakresie elektroenergetycznym;
 • Realizacja robót zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa budowlanego oraz harmonogramem;
 • Kierowanie pracą podległych sił własnych i podwykonawców oraz kontrola i koordynacja ich pracy w zakresie terminowości, zgodności z projektem i jakości wykonania;
 • Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie;
 • Zapoznanie się i analiza dokumentacji projektowej, SST, SIWZ, I PFU dotyczącej prowadzonego zadania;
 • Wykonanie i aktualizacja uzgodnionego i zaakceptowanego budżetu budowy;
 • Podział zakresu robót pomiędzy kierownikami robót, inżynierami budowy a majstrami zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, jak również pomiędzy pozostałą kadrą techniczną;
 • Nadzorowanie skompletowania brygad roboczych i zorganizowania zaplecza techniczno-socjalnego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne na jednym z kierunków: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka;
 • Doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie odpowiedzialności – preferowane dwuletnie;
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zatrudnimy także osoby bez uprawnień, z adekwatnym doświadczeniem, jednak na stanowisko Inżyniera Budowy;
 • Umiejętność kierowaniem zespołem i realizacją robotami zgodnie z HRF;
 • Znajomość prawa budowlanego, rozporządzeń i przepisów BHP, przepisów FIDIC;
 • Dobra znajomość programów: MS Project, AutoCad, pakietu MS Office – w tym MS Excel;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywność, operatywność, systematyczność.

Mile widziane:

 • Dodatkowe uprawnienia w innych specjalnościach bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę przy inspirujących i różnorodnych projektach.
 • Możliwość rozwoju w strukturach firmy zgodnie z preferencjami pracownika.
 • Prywatna opieka medyczna z możliwością objęcia całej rodziny.
 • Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych (m.in. wczasy pod gruszą, bony okolicznościowe, dofinansowanie sportu i edukacji w ramach Kafeterii).
 • Szkolenia branżowe i współpraca z ekspertami.
 • Atrakcyjne nagrody finansowe za polecanie pracowników (500-5000zł brutto).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Trakcja S.A.

O nas

Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.
Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.
Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,
• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,
• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową
• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,
• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna
• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.
• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

https://youtu.be/8guwdKDuK7Y?list=TLGGLhhFONZuRGgyMjAzMjAyMQ

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony