Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Inspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/6447/2023/OŚ/KPA Data publikacji: 26 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

 • Prowadzenie spraw z zakresu zapobiegnia bezdomności zwierząt, w tym udział w pracach związanych z przygotowaniem projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
 • Inicjowanie i koordynowanie ogólnomiejskich działań w zakresie ochrony zwierząt, monitorowanie działań dzielnic oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zajmujących się ochroną zwierząt;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowych i udział w procedurze wyboru wykonawcy;
 • Przygotowywanie projektów umów, rozliczanie umów, kontaktowanie się z wykonawcami oraz nadzór nad zleconymi działaniami, w tym kontrole zewnętrzne;
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji organizacjom pozarządowym, w tym prowadzenie procedury konkursowej, ocena formalna ofert, kontrolowanie prawidłowości i terminowości realizacji zadań publicznych, weryfikacja sprawozdań z wykonania zadań publicznych, kontrola rozliczeń dotacji pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych:

 • Ustaw:
  • Kodeks postępowania administracyjnego;
  • o ochronie zwierząt wraz z aktami wykonawczymi;
  • o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • Prawo zamówień publicznych;
  • o finansach publicznych;
  • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • o ochronie przyrody;
  • rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej, zoologii, zootechniki, weterynarii, biologii;
 • Minimum 3-letni staż pracy;
 • Powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowego w zakresie ochrony środowiska, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, ochrony powietrza, monitoringu powietrza, gospodarki odpadami, leśnictwa.

Inne informacje

Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Nr ref. ogłoszenia: UM/6447/2023/OŚ/KPA

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony