Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Kierownik Zespołu Zrównoważonej Energetyki

Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/5614/2022/PK/PPI Data publikacji: 01 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Audyty energetyczne

Opis stanowiska

 • tworzenie programów, planów i projektów oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej m.st. Warszawy,
 •  budowa i rozwój systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii w m.st. Warszawie,
 •  opracowywanie standardów efektywności energetycznej dla budynków należących do m.st. Warszawy i monitorowanie ich przestrzegania,
 •  współpraca przy tworzeniu i monitorowaniu wykonania programu zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy,
 •  zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym m.st. Warszawy,
 •  praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa Prawo energetyczne, ustawa o efektywności energetycznej.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  nieposzlakowana opinia,
 •  umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 •  wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
 •  minimum 4-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 •  minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania ludźmi oraz powyżej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie: ochrony i inżynierii środowiska, ekologii, energetyki, ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania, geofizyki, geografii, administracji publicznej, przygotowywania i aktualizowania dokumentów o charakterze strategicznym, planowania i realizacji działań w obszarze ochrony powietrza lub ochrony środowiska lub efektywności energetycznej lub rozwoju odnawialnych źródeł energii lub eliminowania przyczyn zmian klimatycznych lub adaptacji do zmian klimatycznych lub ochrony środowiska, ochrony powietrza, realizacji inicjatyw i projektów krajowych lub międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej, udział w realizacji inicjatyw i projektów krajowych lub międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej,
 •  bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 •  wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, zarządzanie ludźmi, wiedza zawodowa; znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, współpraca, samodzielność, otwartość na zmiany.

Inne informacje

Numer referencyjny ogłoszenia: UM/5614/2022/PK/PPI

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony