Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM.5481.2022.BG.ROU Data publikacji: 07 czerwca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne

Opis stanowiska

- rozpatrywanie wniosków o udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków,
- udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych,
- wydawanie i uwierzytelnianie wydruków, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
- współpraca z innymi biurami Urzędu i instytucjami w zakresie udostępniania informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków,
- praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o drogach publicznych, ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania

wykształcenie wyższe minimum I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub jednolite magisterskie na kierunku prawo.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony