Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

podinspektor ds. ochrony środowiska Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: UM/6496/2023/PK/KPA Data publikacji: 09 czerwca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

- budowanie i zarządzanie systemem Warszawski Indeks Powietrza,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, właściwymi organami i osobami trzecimi w obszarze jakości powietrza oraz budowy Warszawskiego Indeksu Powietrza,
- współpraca z gminami ościennymi w ramach realizacji projektu Warszawski Indeks Powietrza,
- gromadzenie, przetwarzanie, analiza i udostępnianie informacji o jakości powietrza w m.st. Warszawie oraz przygotowanie sprawozdań, raportów i projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych oraz udział w procedurze wyboru wykonawców,
- praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustaw: o ustroju m.st. Warszawy, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych oraz Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Mazowiecka uchwała antysmogowa), Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Wymagania

wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, geologii, leśnictwa

Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Nr ref. ogłoszenia: UM/6496/2023/PK/KPA

https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/tmp/a96361953a034856820c03f2cd112c30.pdf

Oferujemy

Oferujemy m.in.:

- trzynaste wynagrodzenie,

- dodatek stażowy (5%-20%),

- dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych

Inne informacje

Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Nr ref. ogłoszenia: UM/6496/2023/PK/KPA

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony