Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Doradca ds. strategii klimatycznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Miasta Krakowa Numer referencyjny: NR REF. 11-GK-2022 Data publikacji: 02 czerwca 2022 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (nieokreślony) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja

Opis stanowiska

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • Udział w przygotowaniu dokumentów wynikających z udziału GMK w projekcie „Misja 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.” tj.: strategii, planu działania, planu finansowania.
 • Wdrażanie i realizacja działań wynikających z opracowywanych dokumentów w ramach powyższego projektu.
 • Udział w określaniu kierunków rozwoju GMK w celu osiągniecia przez nią neutralności klimatycznej.
 • Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, w tym przedstawicielami sektora biznesu, nauki, innowacji w celu wypracowania rozwiązań dążących do osiągniecia przez miasto neutralności klimatycznej.
 • Zarządzanie informacją i komunikacją w ramach prowadzonych działań, w tym w ramach projektu „Misji 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.”
 • Udział w spotkaniach z mieszkańcami w tematyce transformacji klimatycznej miasta.
 • Współpraca z zespołem projektowym GMK oraz partnerami zagranicznymi (anglojęzycznymi) w celu min. wypracowania rozwiązań pilotażowych, dobrych praktyk sprzyjających transformacji klimatycznej miasta.
 • Raportowanie i rozliczanie prowadzonych spraw.
 • Udział przy określaniu kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu, transformacji klimatycznej miasta.
 • Udział przy opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z tematyką adaptacji miasta do zmian klimatu, transformacją klimatyczną miasta.
 • Udział przy opracowywaniu Strategii Klimatycznej Krakowa.
 • Udział we wdrażaniu rekomendacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.
 • Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.

Wymagania

Wymagania niezbędne (formalne):

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • Znajomość przepisów Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym.
 • Znajomość zapisów Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Wiedza z zakresu „Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” i ochrony klimatu.
 • Znajomość projektu „Misja 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.”
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Oferujemy

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Stanowisko: Referent, Podinspektor.
 • Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu – Urząd Miasta Krakowa.
 • Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 17a.
 • Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK
 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.800,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Dostęp do najnowszych technologii.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Inne informacje

 • Dyspozycyjność – tak ( ewentualne delegacje i szkolenia).
 • Praca przy komputerze – tak.
 • Praca w terenie - tak.
 • Praca w weekendy – tak (okazjonalnie).
 • Uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B – nie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Referat Energetyki
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony