Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 114969 Data publikacji: 01 lutego 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne w Kapitanacie Portu Gdańsk.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • doraźnie kontroluje jednostki pływające w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdawania odpadów
 • prowadzi czynności dochodzeniowe związane z zanieczyszczeniem środowiska
 • pobiera próbki paliwa podczas bunkrowania jednostek pływających w celu okreslenia zawartości siarki przez desygnowane laboratorium
 • dorażnie weryfikuje zgłoszenia dotyczące deklaracji odpadów znajdujących się na statku w celu zapewnienia zdawania odpadów przez statki
 • weryfikuje poprawnośc zgłoszeń zbiornikowców w systemie PHICS w celu wsparcia kapitana portu w podjęciu decyzji odnośnie wydania zgody na wejście/wyjście statku z do/z portu
 • kontroluje port i podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie portu w celu zapewnienia ochrony środowiska
 • przygotowuje warunki dotyczące wydania zgody dla statków na bunkrowanie, zdawanie wód zaolejonych oraz zgody jednostek pływajacych na malowanie w celu zachowania czystości wód i zapewnienia ochrony środowiska
 • współopiniuje akty prawne i opiniuje, analizuje oraz redaguje opracowania dotyczące ochrony środowiska

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
80-542 Gdańsk ul. Przemysłowa 4

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowe w obszarze ochrona środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: praca w administracji, ochrony środowiska lub gospodarki morskiej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Ogólna wiedza z zakresu międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony środowiska
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: nauk biologicznych, administracji morskiej lub praca na statku morskim
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Obsługa programu PHICS, SWIBŻ
 • Znajomość przepisów portowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 14.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3950,13 zł - 4330,11 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 347 38 01, 58 347 38 00

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony