Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referent

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WFOŚiGW w Gdańsku Numer referencyjny: WFOŚ-110-I/(4/2020) z dnia 13 lutego 2020r. Data publikacji: 14 lutego 2020 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (3-miesięczny okres próbny) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii
Gospodarka odpadami: Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna
Woda: Oczyszczanie ścieków

Opis stanowiska

Ogłoszenie skierowane jest do absolwentów uczelni wyższych, kierunków związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii, ekoenergetyką, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, którzy ukończyli studia stacjonarne w latach 2017-2020.  

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Prace pomocnicze w wykonywaniu czynności związanych z oceną, wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem przedsięwzięć inwestycyjnych, zgłaszanych do dofinansowania/ dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, w tym w szczególności udział w prowadzeniu:
 • oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
 • analizy i oceny efektywności ekologicznej przedsięwzięć objętych wnioskami,
 • analizy zasadności zgłoszonych przedsięwzięć pod kątem rozwiązań technicznych,
 • uzgodnień z beneficjentami w celu ustalenia danych do umowy oraz skompletowania dokumentów wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • monitoringu prawidłowości i terminowości realizacji umowy,
 • weryfikacji złożonych druków Oświadczenia o przekazanie środków finansowych w ramach umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej, 
 • wizji lokalnych w miejscu realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji zadań,
 • rozliczenia umów, w tym m.in. weryfikacji złożonych druków Rozliczenia do umowy, pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz poprawności merytorycznej.
2.  Udział w obsłudze beneficjentów Funduszu w zakresie informowania o zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
3.  Udział w wykonywaniu czynności i zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych lub/i zagranicznych), w tym w szczególności w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, o specjalności związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska - preferowane wykształcenie politechniczne o kierunku związanym z odnawialnymi źródłami energii, ekoenergetyką, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami
 • ukończenie studiów stacjonarnych i uzyskanie tytułu inż. lub mgr lub mgr inż. w latach 2017-2020
 • ogólna wiedza z zakresu obszarów działania WFOŚiGW w Gdańsku
 • znajomość języka angielskiego - w stopniu co najmniej komunikatywnym
 • znajomość obsługi komputera (MS Office)

Predyspozycje osobowe:
 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za powierzone zadania
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych i pogłębiania wiedzy zawodowej
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń
 • praca w zgranym, dynamicznym zespole
 • dodatkowy pakiet medyczny

Inne informacje

Termin składania ofert upływa z dniem  11 marca 2020 roku o godz. 16:00. Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta – w ramach ogłoszenia nr WFOŚ-110-I/(4/2020) z dnia 13 lutego 2020r. należy składać w Kancelarii Funduszu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Wykaz i wzory wymaganych dokumentów do pobrania na stronie Funduszu:
https://wfos.gdansk.pl/oferty-pracy/ogloszeni-nr-wfos-110-i42020-dnia-13-lutego-2020-r

Informacje o pracodawcy

WFOŚiGW w Gdańśku jest jednostką sektora finansów publicznych, której zadaniem jest dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z szeroko rozumianego obszaru ochrony środowiska.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony