Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Główny specjalista w Wydziale Inspekcji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: WIOŚ w Kielcach Numer referencyjny: 117400 Data publikacji: 14 marca 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Administracja, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 0,5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Opracowuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje decyzje administracyjne,
 • Prowadzi ewidencję instalacji emitujących pola elektromagnetyczne do środowiska w oparciu o dane przekazane zgodnie z art 122 a ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Wykonuje zadania w ramach obowiązku WIOŚ polegającego na udostępnianiu w Systemie Informacyjnym o Instalacjach Wytwarzajacych Promieniowanie Elektromagnetyczne (SI2PEM) wyników kontroli poziomów PEM emitowanych do środowiska,
 • Analizuje i ocenia wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku przekazywanych do WIOŚ,
 • Rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym interwencje wpływające do Wydziału.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej oraz praca w terenie polegająca na udziale w czynnościach kontrolnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne),
 • Obsługa komuptera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Możliwa praca zmianowa i dyżury interwencyjne,
 • Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej oraz odporności na stres, ze względu na możliowość zagrożenia korupcją, napotkania trudnych klientów,
 • Stanowisko pracy znajduje się w klimatyzowanym pokoju w budynku z windą,
 • Wymagana umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole. 

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w jednostkach kontrolnych,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szególności w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Podstawowa wiedza z zakresu radiokomunikacji,
 • Ogólna wiedza z zakresu metrologii dot. pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", a w przypadku jego braku oświadczenie o gotowości przystąpienia do postępowania sprawdzającego,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub fizyki,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Odporność na stres, asertywność,
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • Znajomość procedur wynikających z KPA,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o gotowości przystąpienia do postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów: 24.03.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

WIOŚ w Kielcach

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony