Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji

Pracodawca: WIOŚ w Kielcach Numer referencyjny: 71258 Data publikacji: 20 listopada 2020 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Liczba stanowisk pracy: 3) Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Opracowywuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału Inspekcji,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje decyzje administracyjne,
 • Rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym interwencje wpływające do Wydziału,
 • Prowadzi bazy danych, rejestrów i ewidencji celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Wprowadza informacje dotyczące kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,

Warunki pracy:

Praca w biurze oraz delegacje na terenie całego województwa świetokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne). Możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne. Możliwe zagrożenie korupcją. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej, gdyż istnieje możliwość napotkania barier architektonicznych. Stanowisko pracy w pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe. Obsługa komputera powyzej 4 godzin dziennie. Praca wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy samodzielnej i w zespole. 


Kielce

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie - kierunki: ochrona środowiska, ochrona powietrza, inżynieria środowiska, biologia, fizyka, bezpieczeństwo wewnętrzne/publiczne
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
 • Zznajomość przepisów KPA
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe: związane z ochroną środowiska lub w jednostkach kontrolnych
 • Prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres, asertywność
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów: 30.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest: kontrola podmiotów gospodarczych, tak by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie; monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie władzy publicznej i społeczeństwu informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony