Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Specjalista na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Kontaktów z Mediami i Promocji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Numer referencyjny: 117728 Data publikacji: 17 marca 2023 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje informacje o działaniach podejmowanych przez WIOŚ, w tym przygotowuje odpowiedzi związane z prawem prasowym lub innymi przepisami udostępniającymi informację (funkcja rzecznika prasowego),
 • Koordynuje zbieranie informacji o działaniach WIOŚ,
 • Przygotowuje wystąpienia i prezentacje obrazujące pracę i działania podejmowane przez WIOŚ,
 • Redaguje strony internetowe w zakresie aktualności i wydarzeń bieżących oraz proponuje i koordynuje pozostałe zakresy,
 • Upowszechnia zasady prostego języka w komunikacji publicznej,
 • Analizuje informacje medialne związane z ochroną środowiska i z działalnością WIOŚ,
 • Stymuluje i wykorzystuje nowe formy przekazu, w tym portali społecznościowych do kreowania pozytywnego wizerunku WIOŚ oraz kształtowania pozytywnych postaw prośrodowiskowych,
 • Utrzymuje kontakt z przedstawicielami mediów oraz organizuje wspólne wydarzenia.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Pomieszczenia do pracy biurowej w obiekcie WIOŚ w Poznaniu posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Wiedza z zakresu działania WIOŚ oraz organizacji i struktury IOŚ,
 • Znajomość Prawa prasowego,
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Znajomość KPA,
 • Łatwość komunikacji,
 • Dzielenie się wiedzą,
 • Doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność i terminowość,
 • Organizacja pracy własnej,
 • Zorientowanie na osiąganie celów,
 • Umiejętność współpracy,
 • Budowanie relacji,
 • Skuteczna komunikacja,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowe: prawo, administracja, ochrona środowiska i kierunki pokrewne,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska i/lub współpracy z mediami,
 • Studia podyplomowe z zakresu: public relations, dziennikarstwa, komunikacji społecznej,
 • Umiejętność przygotowywania materiałów prasowych, informacji edukacyjnych dla mediów, publikacji tekstów itp. oraz dostosowania formy wypowiedzi do kanału komunikacji,
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku medialnego,
 • Myślenie analityczne,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Rozwiązywanie problemów.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia prawa jazdy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Termin składania dokumentów: 27.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu procedury naboru w BIP KPRM, BIP WIOŚ w Poznaniu oraz w siedzibie urzędu,
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje te nie będą spełniać wymagań formalnych.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi działalność inspekcyjną i laboratoryjną. Zajmuje się także monitoringiem środowiska, OSN oraz pośredniczy w dofinansowywaniu projektów z zakresu ochrony środowiska.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony