Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Inspektor Nadzoru Branży Budowlanej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Numer referencyjny: 110765 Data publikacji: 13 maja 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Budownictwo i architektura: Projektowanie budynków, nadzór nad budową
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zadania:
 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (wprowadzenie Wykonawcy, nadzór nad pracami, odbiór robót).
 • Nadzór nad realizacją usług eksploatacyjnych i remontowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne.
 • Odbiór techniczny prac remontowo-budowlanych wynikających z umów najmu i zawartych porozumień, weryfikacja kosztów, nakładów.
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technicznej np. STWiOR , PFU na prace remontowo-budowlane.
 • Obsługa klienta w zakresie zgłaszanych usterek i awarii.
 • Współpraca w zakresie realizowanych zadań z właściwymi komórkami Spółki, administratorami, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz innymi jednostkami organizacyjnymi (w zależności od potrzeb).
 • Bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych do wykonania.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących wydatkowanych środków finansowych związanych z eksploatacją i remontami zasobu.

Wymagania

Wymagania:
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Minimum 3 - letnie doświadczenie w branży budowlanej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego.
 • Umiejętność kosztorysowania.
 • Dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie / uprawnienia konserwatorskie dla prac prowadzonych w obiektach zabytkowych lub wpisanych do rejestru zabytków.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych to 12,5 tysiąca lokali - mieszkań i usługowych. Spółka posiada blisko 1100 budynków oraz ma udziały w niemal 700 wspólnotach mieszkaniowych.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych to blisko 30 tysięcy osób, którzy zamieszkują w miejskim zasobie. To mniej więcej tyle co liczba mieszkańców Gibraltaru czy Republiki San Marino. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali przekracza kilometr kwadratowy.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych to ponad 300 pracowników będących do dyspozycji poznaniaków każdego dnia, którzy pracują w 7 biurach zlokalizowanych na terenie całego Poznania.

Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony