Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Badania stanu środowiska i remediacja terenów zanieczyszczonych Arcadis
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Dyrektywa europejska z dnia 19 listopada 2008  ⋅  L 312/3

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa ramowa o odpadach Dyrektywa europejska z dnia 19 listopada 2008 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22 listopada 2008 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony