Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe badania i monitoring biotechnologiczny biogazowni POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód Arcadis

Dyrektywa europejska z dnia 23 października 2000  ⋅  L 327

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Dyrektywa europejska z dnia 23 października 2000 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22 grudnia 2000 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony