Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Systemy IT do gospodarowania odpadami darsoft.pl
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

Rozporządzenie delegowane z dnia 13 stycznia 2020  ⋅  2020/427

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie delegowane z dnia 13 stycznia 2020 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 23 marca 2020 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony