Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2022 03 grudnia 2022

Rozporządzenie delegowane z dnia 17 czerwca 2021  ⋅  2021/1444

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1444 z dnia 17 czerwca 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w odniesieniu do norm dotyczących punktów ładowania przeznaczonych dla autobusów elektrycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie delegowane z dnia 17 czerwca 2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 06 września 2021 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony