Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
22.01.2021 22 stycznia 2021

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 04 października 2019  ⋅  2019/1675

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1675 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Verticillium albo-atrum szczep WCS850 jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie wykonawcze z dnia 04 października 2019 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 08 października 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony