Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.09.2021 20 września 2021

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 kwietnia 2021  ⋅  2021/567

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/567 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka wyciąg wodny z kiełkujących nasion łubinu białego słodkiego (Lupinus albus), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 kwietnia 2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 07 kwietnia 2021 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony