Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe badania i monitoring biotechnologiczny biogazowni POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód Arcadis

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 maja 2020  ⋅  2020/646

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/646 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej senecian lawandulilu jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 maja 2020 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14 maja 2020 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony