Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Rozporządzenie z dnia 06 listopada 2023  ⋅  2023/2449

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2449 z dnia 6 listopada 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w odniesieniu do szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji, częściowych raportów na temat wielkości emisji, dokumentów zgodności i sprawozdań na poziomie przedsiębiorstwa oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927 Rozporządzenie z dnia 06 listopada 2023 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 07 listopada 2023 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony