Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Rozporządzenie z dnia 08 kwietnia 2022  ⋅  2022/586

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/586 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Rozporządzenie z dnia 08 kwietnia 2022 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 kwietnia 2022 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony