Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Rozporządzenie z dnia 08 września 2023  ⋅  2023/1719

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1719 z dnia 8 września 2023 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości izoksabenu, metaldehydu, Metarhizium brunneum szczep Ma 43, paklobutrazolu i feromonów łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych (SCLP) w określonych produktach lub na ich powierzchni Rozporządzenie z dnia 08 września 2023 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 września 2023 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony