Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis
Kompleksowe badania i monitoring biotechnologiczny biogazowni firmy POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.

Rozporządzenie z dnia 15 marca 2019  ⋅  2019/424

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie z dnia 15 marca 2019 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18 marca 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony