Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Rozporządzenie z dnia 23 marca 2023  ⋅  2023/679

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/679 z dnia 23 marca 2023 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pirydabenu, pirydatu, piryproksyfenu i triklopyru w określonych produktach lub na ich powierzchni Rozporządzenie z dnia 23 marca 2023 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 24 marca 2023 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony