Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Rozporządzenie z dnia 30 marca 2023  ⋅  2023/710

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/710 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromopropylatu, chlorydazonu, fenpropimorfu i imazachinu w określonych produktach lub na ich powierzchni Rozporządzenie z dnia 30 marca 2023 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 marca 2023 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony